Etusivulle
www.ELIAS.fi palvelusopimus

PALVELUSOPIMUS / KOTITYöPALVELUT

...kotisiivous, ikkunanpesu, asiointiapu, lastenhoito, hoivapalvelut, maalaus, remontti, kalusteiden asennus, lumityöt, pihatyöt, puutarhanhoito...
Kotityöpalvelut ovat kodin ja ihmisen arjen aputehtäviä, joissa ei tarvita sairaanhoidollista ammattitaitoa


Olemme tänään tehneet kotityöpalveluja koskevan palvelusopimuksen seuraavin ehdoin:

Asiakkaan tiedot:
Asiakkaan nimi ......:

Lähiosoite .............:

Postinumero ..........: Postitoimipaikka.:
Puhelinnumero .......: Sähköpostiosoite:

Palveluntuottajan tiedot:
Yrityksen nimi ......:

Lähiosoite ............:

Postinumero .........: Postitoimipaikka.:
Puhelinnumero .....: Sähköpostiosoite:

Y-tunnus ................:

Sopimuksen kohde:
Sopimukseen sisältyvät seuraavat palvelutehtävät:


liitteen mukaiset palvelutehtävät, tarkempi kuvaus erillisellä liitteessä.

Palvelutehtävän suorituspaikka:
Palvelupaikan osoite .............:

Palvelutyön määrä:
Tuntia / viikko:
Tuntia / kk .....:
Palvelupaketti / urakkatyö, kuvaus erillisessä liitteessä
Palvelun ajankohta / ajankohdat (viikonpäivät tms)

Palvelun hinta ja maksujen suoritus: Palvelun hinta (sis. alv) ............: eur / h:
Liitteen mukainen palvelupaketti: eur / liitteen mukainen palvelupaketti:

Muut mahdolliset palvelusopimuksesta asiakkaalle koituvat kustannukset:
Matkat .............:
Aineet, välineet:
Muut ................:

Laskutus:
Palveluntuottaja / yritys laskuttaa palvelun: välein.

Lasku toimitetaan postitse Lasku jätetään suorituspaikkaan

Laskutettavan nimi:
Laskutusosoite ......:

Sopimuksen kesto:
Sopimus on voimassa
Toistaiseksi alkaen:
Määräajan alkaen: Päättyen:Peruutus:
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilapäisesti palvelutilaus ilman kuluja viimeistään viikkoa ennen sovittua palvelun tapahtumapäivää. Ilmoittamispäivä ja tapahtumapäivä lasketaan mukaan viikkoon.

Sopimuksen irtisanominen:
Sopimuksen irtisanomisaika on:
Sopimus voidaan purkaa heti, jos kumman tahansa osapuolen toiminta on sopimuksen tai hyvän tavan vastaista.

Tyytymättömyys palveluun
Mikäli kuluttajalla on palvelusta huomauttamista, tulee ensin ottaa yhteyttä palvelun tuottajaan ja antaa palvelun tuottajalle tilaisuus korjata asia, johon ostaja/kuluttaja ei ole tyytyväinen.
Riitatapauksissa kuluttaja voi ottaa yhteyttä oman kuntansa kuluttajaneuvojaan.

Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

____________________________________ _______/_______/_______


Asiakas________________________________________


Palveluntuottaja________________________________________


Palvelukohteen avain:
1. Asiakas on luovuttanut avaimen palveluntarjoajalle (pvm):


_________________________________________

Avaimen vastaanottajan allekirjoitus


2. Palveluntarjoaja on palauttanut avaimen asiakkaalle (pvm):


_________________________________________

Avaimen vastaanottajan kuittaus