ELIAS.fi

VAITIOLO- JA SALASSAPITOSOPIMUS


Kotityöpalvelualan ammattilaisena ymmärrän, että toisen ihmisen koti työympäristönäni velvoittaa minua erityisellä tavalla. Olen tietoinen, että en luovuta ulkopuolisille tietoja asiakkaiden kodeissa näkemästäni tai kuulemastani enkä ylipäätään asiakkaitteni asioista. Lupaan, että minun kauttani asiakkaideni yksityisasiat eivät lähde leviämään.


Sitoudun pitämään työtehtäviini liittyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina
______________________________________ _____/_____/_____
Paikka ja päiväys______________________________________
Henkilön allekirjoitus______________________________________
Nimenselvennys_______________________________________________
Palveluntarjoajan (yritys, yhteisö tms) nimi
Sopimuksen vastaanottaja: Elias.fi -nettitori


Sopimuksen tekijä: Elias.fi-nettitorin palveluntarjoajan työntekijä


  • Sopimuksen voimassaolo näkyy www.elias.fi internettorilla palveluntarjoajan tiedoissa.
  • Ensimmäisen ammattisertifiointitähden saaminen edellyttää tämän allekirjoitetun sopimuksen toimittamista. Toimita pyytämättä, kiitos.
  • Sopimusta suositellaan kaikille ELIAS.fi nettitorilla palveluja tarjoaville alasta riippumatta. Enemmistö asiakkaistamme arvostaa ja edellyttää sitä, että palveluntarjoaja on ilmaissut kunnioittavansa asiakkaan asioita.