ELIAS.fi (www.elias.fi ) verkkopalvelun käyttöehdot


A. ELIAS.fi VERKKOPALVELUN OSAPUOLET

* ELIAS.fi verkkopalvelun ylläpitäjä, sosiaalinen yritys myöhemmin Ylläpitäjä
* ELIAS.fi verkkopalvelussa OSTOPALVELUJA KOTIIN tarjoava virallinen toiminimi: yritys, järjestö, yhdistys ym, myöhemmin Palveluntarjoaja
* ELIAS.fi verkkopalvelusta ostopalveluja hakeva kuluttaja,kunta ym taho myöhemmin Palvelujen ostaja

B. ELIAS.fi VERKKOPALVELUN MääRITTELY

ELIAS.fi-internetsivusto on:
1) kodin ostopalvelujen tarjonnan ja kysynnän kohtauspaikka. Palvelujen ostaja saa yhteystiedot ja ottaa suoraan yhteyden palveluntarjoajaan. Koko kaupankäynnin vastuu on Palveluntarjoajan ja Palvelujen ostajan välinen.
2) Palveluntarjoajia ohjaava (mm koulutusta, torin tiedoissa kuluttajansuojalain noudattaminen )
3) Palvelujen ostajan ostopäätösprosessia tukeva ( torilla olevat tiedot ja niiden taso kuten ennakkoperintärekisteriin kuuluminen, vastuuvakuutus, hinnat pakolliset, hyväksytty ammattitaito tähdet jne)
4) oston onnistumista tukeva ( mm torilla palvelusopimus )
5) kotityöpalvelualan yhteistyön foorumi

ELIAS.fi tavoitteena on:
1) kehittää Palveluntarjoajien ja Palvelujen ostajien taitoja
2) kehittää kotien palvelujen luotettavaa ja toimivaa markkinointia
3) edesauttaa kotityöpalvelualan ( ammatti- ja elinkeinoalan ) kehittymistä
4) nostaa käytännön työalojen arvostusta ja siten vaikuttaa työllisyyteen (toteutunut ELIAS-toimenpide: kotityöpalvelujen ammattitutkinnon "äiti")
5) edistää kotien yksilöllistä ja itsenäistä arkea tukevaa yhteiskuntakehitystä (toteutunut ELIAS-toimenpide: kotitalousvähennyksen laajennus vanhemmille, idean "äiti" )


C. KESKEISET PERIAATTEET

1) ELIAS.fi-nettitori on valtakunnallinen ja jatkuva palvelu.
2) ELIAS.fi -nettitorille hyväksyttävien palvelujen rajaus on Palveluja Kotiin tarjoava organisaatio (yritykset, yhteisöt, yhdistykset ym). ELIAS.fi valitsee Palveluntarjoajat hyväksymisehtojen mukaisesti.
3) ELIAS.fi-nettitorilla esitettävien tietojen valintaperuste: Palvelujen ostajan ostoa helpottavia, informatiivisia ja kuluttajan oston onnistumista tukevia ja varmistavia tietoja. Palveluntarjoaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ylläpitäjä valitsee ja hyväksyy torilla esitettävät tiedot.
4) Ylläpitäjän ja Palveluntarjoajan tulee noudattaa hyvää liiketoiminta- ja palvelutapaa.


D. ELIAS.fi -NETTITORILLE HYVäKSYMISEN EHDOT

1) Palveluntarjoajan palvelut ovat kotiin toimitettavia palveluja.
2) Palveluntarjoajan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin pyrkiessään ilmoittajaksi ELIAS.fi-nettitorille ja ilmoitettava ELIAS.fi-nettitorin ylläpitäjälle välittömästi, mikäli ennakkoperintärekisterissä kuulumiseen tulee muutos.
3) Palveluntarjoajalla tulee olla voimassa alansa yleisen käytännön mukainen vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen voimassaolosta tulee postitse toimittaa kirjallinen todiste oma- aloitteisesti ELIAS.fi- nettitorin ylläpitäjälle, jotta vastuuvakuutus näkyy kuluttajasivuilla.
4) Ilmoittajan on annettava ELIAS.fi-nettitorin edellyttämät tiedot, joiden perustana ovat Kuluttajansuojalaki ja kuluttaja- sekä kuntatutkimuksin todetut tietotarpeet. Tietojen tulee olla konkreettisia.
5) ELIAS.fi avaa ja vahvistaa ELIAS.fi-Palveluntarjoajien ammattilaisimagoa. ELIAS.fi kouluttaa valtakunnallisesti ELIAS-joukkoa ja torin Palveluntarjoajien tulisi mahdollisuuksien mukaan osallistua koulutuksiin.
6) Ylläpitäjä voi poistaa Palveluntarjoajan verkkosivuilta määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli Palveluntarjoajan antamat tiedot eivät vastaa tarjottuja palveluja tai mikäli Palveluntarjoaja ei ole toimittanut ylläpitämiseen tai kehittämiseen tarvittavia tietoja tai niiden täsmennyksiä. Mikäli Palveluntarjoaja perustelluista syistä poistetaan ELIAS.fi-nettitorilta, kyseisen vuoden maksua ei palauteta.


E. ELIAS-NETTITORILLA ESITETTäVäT PALVELUNTARJOAJAN TIEDOT

1) ELIAS-nettitorilla pyritään tiiviiseen, luottamusta herättävään asiatekstiin. Ammattitaidon ja luotettavuuden avaaminen on keskeisin pyrkimys ja se edellyttää konkreettisen tiedon antamista konkreettisista palveluista.
2) ELIAS.fi lähtökohta on, että Palveluntarjoaja saa esille oman tarjontansa. ELIAS.fi-Palveluntarjoajien yhteistarjonta on suotavaa ja suositeltavaa. Tällöin omaa palveluvalikoimaa täydennetään toisen Palveluntarjoajan tarjonnalla alihankintatyyppisesti. Välitystoiminnan harjoittaminen ei ole ELIAS.fi -nettitorilla sallittu.
3) Palvelujen lukumäärä tulee rajoittaa yrityksessä olevan ammattitaidon ja henkilökunnan määrän mahdollistamaan tarjontaan. "Kaikkea kaikille" ei kerro kuluttajalle eikä yhteiskunnalle Palveluntarjoajan pätevyydestä, päinvastoin. Maksimimäärä palveluille / Palveluntarjoaja on 20 kpl. Sen ylittävästä määrästä tulee esittää ensin perustelut ELIAS.fi -nettitorin Ylläpitäjälle.
4) Toimipaikka tarkoittaa paikkaa, jolla on käyntiosoite. Jos paikka on yksityiskoti, voidaan käyttää pelkkää postinumeroa ja postitoimipaikkaa. Postilokero-osoite toimipaikkana ei ole luotettavuuden takia perusteltu.
5) Palvelun hintaesimerkki on Kuluttajasuojalain edellyttämä ja siten myös ELIAS.fi-nettitorilla pakollinen tieto.
6) Ylläpitäjä päättää nettitorin tekstin ja sisällön lopullisen muodon.
7) ELIAS-nettitorilta laitetaan Palveluntarjoajan niin halutessa linkki hänen nettisivuilleen lisätietoja varten.
8) Palveluntarjoaja on vastuussa omien tietojensa oikeellisuudesta torilla.
9) Palveluntarjoaja voi päivittää tietojaan aina halutessaan. ELIAS.fi-nettitorin Ylläpitäjä päivittää tiedot torille viikon kuluessa kirjallisten päivitystietojen saapumisesta. Tiedot tulee mieluiten toimittaa sähköpostilla osoitteeseen elias@elias.fi.


F. MARKKINAPAIKAN YLLäPITäJäN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

1) Ylläpitäjän tulee pyrkiä ylläpitämään tarkoitustaan vastaavalla tavalla toimivat verkkosivut niin, että palvelujen ostajat voivat etsiä niiltä haluamiaan palveluita
2) Ylläpitäjällä on oikeus kehittää nettitoria kuluttajalähtöisesti ja kotiin tuotavien palvelujen kannattavaa liiketoimintaa edistävästi.
3) Nettitorilla voi olla ulkopuolisten mainoksia.
4) Ylläpitäjän tulee järjestää verkkosivut niin, että Palveluntarjoajat ovat yhdenvertaisessa asemassa muihin torin vastaavassa asemassa oleviin palveluntarjoajiin nähden. Epäyhdenvertaisena kohteluna ei ole pidettävä Palveluntarjoajien luokittelua heidän tarjoamiensa palveluiden suhteen, alueellisilla tai muilla asiallisilla perusteilla tapahtuvaa jaottelua tai muuta järjestelyä.
5) Ylläpitäjällä on oikeus toteuttaa nettitori tarkoituksenmukaisesti; nimetä markkinapaikka, toteuttaa ja markkinoida markkinapaikkaa haluamallaan tavalla, luokitella Palveluntarjoajat eri tavoin, laatia erilaisia hakutapoja ja -menetelmiä sekä luovuttaa ja julkaista nettitorilla olevia Palveluntarjoajan yhteys-, palvelu- ja muut julkisesti palvelujen ostajille tarkoitetut tiedot vapaasti.
6) Ylläpitäjällä on yksinomainen tekijänoikeus verkkosivujen osiin ja kokonaisuuteen
7) Ylläpitäjä on velvollinen huolehtimaan, että nettitori on jatkuvasti käytettävissä. Mikäli palvelu on yli kuukauden ylläpitäjästä johtuvasta syystä pois käytöstä, pitäjä on velvollinen palauttamaan seisokkiajan osuuden vuosimaksusta.
8) Ylläpitäjä ei ole asiakassuhteessa palveluntarjoajan asiakkaisiin.


G. PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

1) Palveluntarjoajan tulee käyttää ELIAS.fi-nettitorille antamissaan tiedoissa virallisia, YTJ-rekisteristä löytyviä yrityksen, yhteisön, yhdistyksen tms. nimiä ja aputoiminimiä.
2) Palveluntarjoaja antaa ehdottomasti totuudenmukaiset tiedot ELIAS.fi-nettitorille.
3) Palveluntarjoaja antaa kaikki ELIAS.fi-nettitorin mukaiset tiedot.
4) Palveluntarjoaja päivittää huolellisesti ja aktiivisesti omia ELIAS.fi-nettitorilla olevia tietojaan.
5) Palveluntarjoaja on velvollinen maksamaan vuosimaksun markkinapaikan ylläpitäjälle.
6) Palveluntarjoaja edellyttää työntekijöiltään asiakkaiden yksityisasioiden ELIAS.fi-salassapito- ja vaitiolosopimuksen allekirjoittamista ja sopimusten olemassaolo näkyy nettitorilla Palvelujen ostajille.
7) Palveluntarjoajan tulee noudattaa hyvää liiketoiminta- ja palvelutapaa.
8) Palveluntarjoaja on itse vastuussa kaupankäynnistään ja liiketoiminnastaan ja tekee toimintaansa liittyvät palvelusopimukset asiakkaidensa kanssa ilman Ylläpitäjän osallistumista.
9) Palveluntarjoajan tulee pitää ulkopuolisilta salassa ELIAS.fi-nettitorin käyttöä varten saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos ko. tiedot tulevat ulkopuolisten tietoon, tulee Palveluntarjoajan välittömästi ilmoittaa asiasta Ylläpitäjälle, jotta tunnukset voidaan vaihtaa.
10) Palveluntarjoajan tulee noudattaa sivujen ylläpidossa Ylläpitäjän antamia ohjeita.


H. MAKSUT

1) ELIAS.fi on aloitusvuoden ilmainen.
2) Vuosimaksu on 100 eur + alv sisältäen yhden yrityksen viisi toimipaikkaa.
Viiden toimipaikan jälkeen kunkin lisätoimipaikan vuosimaksu on 20 eur + alv.
3) ELIAS.fi -nettitorin maksukausi on kalenterivuosi.
4) ELIAS.fi laskuttaa Palveluntarjoajaa ilmoituksesta ELIAS.fi-nettitorilla kerran vuodessa.
5) Ylläpitäjällä on oikeus korottaa vuosimaksua ilmoittamalla siitä ELIAS.fi -nettitorin yrittäjätiedoissa kaksi kuukautta ennen edellisen kauden loppua.


I. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

1) Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa ja tiedot poistetaan torilta viipymättä. Ylläpitäjä ei ole velvollinen maksamaan takaisin irtisanomisvuoden vuosimaksua.
2) ELIAS.fi voi irtisanoa sopimuksen kahden kuukauden irtisanomisajalla. Ylläpitäjä on velvollinen palauttamaan vuosimaksun niiden täysien kuukausien osalta, jolloin sopimus ei enää ole ollut voimassa.
3) Ylläpitäjä voi purkaa sopimuksen välittömästi, mikäli palveluntarjoaja on:
 • rikkonut hyvää liiketoiminta ja palvelutapaa eikä ole huomautuksesta huolimatta korjannut menettelyään,
 • tahallaan tai törkeän huolimattomasti laiminlyönyt velvollisuuksiaan Palvelujen ostajaa kohtaan, aiheuttanut Palvelujen ostajalle tai kolmannelle osapuolelle merkittävää vahinkoa tai rikkonut muutoin vakavasti hyvää liiketoiminta- ja palvelutapaa,
 • huomautuksista huolimatta laiminlyönyt velvollisuuden luovuttaa nettitorin edellyttämiä tietoja tai antaa selvityksiä ja täsmennyksiä,
 • Palveluntarjoaja on jättänyt maksamatta vuosimaksun
 • on ilmeistä, ettei palveluntarjoaja voi konkurssin, vakavan sairauden tai muun vakavuudelta vastaavan syyn vuoksi enää tarjota palveluja. Palveluntarjoajalla on oikeus antaa selvitys ennen irtisanomisen voimaantuloa kohtuullisessa, kuitenkin enintään kahden viikon ajassa irtisanomisen perusteesta, paitsi milloin selvityksen saaminen on ilmeisen tarpeetonta tai markkinapaikalla ilmoittajalla on ollut mahdollisuus antaa selvitys aiemmin.


  J. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

  1) Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa sopimusta maksuvuosittain, mikäli se on tarpeen markkinapaikan tehokkaan ja kannattavan toiminnan kannalta. Muutoksesta ja sen perusteista tulee ilmoittaa viimeistään toukokuussa. Markkinapaikan ilmoittajan katsotaan hyväksyneen muutoksen, mikäli hän ei heinäkuun loppuun mennessä irtisano sopimusta.
  2) Palveluntarjoajan katsotaan irtisanoneen sopimuksen, mikäli hän ei eräpäivään mennessä maksa seuraavan maksukauden maksua. Ylläpitäjä voi tällöin poistaa Palveluntarjoajan torilta välittömästi.


  K. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

  Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos asia ei neuvottelemalla ratkea, se käsitellään ELIAS.fi ylläpitäjän Taijana Oy:n kotipaikan alioikeudessa.

  ELIAS.fi -nettitorin yhteystiedot:
  ELIAS.fi -nettitori, Korkomäentie 5, 39200 Kyröskoski
  Sähköpostiosoite: elias@elias.fi
  Yhteyshenkilö: Taija Härkki, sähköposti: taija@harkki.fi, puhelin: 0400 730 949